Round Table 

109 Ølstykke

Round Table Danmark er en organisation, der henvender sig til unge mænd i alderen 20-40 år.

Foreningen er uafhængig, upolitisk og har medlemmer fra alle samfundslag, erhverv og uddannelser.

Round Table Danmark består af 130 klubber fordelt over hele landet, med omkring 2300 medlemmer på landsplan.

Hver klub mødes cirka hver 14. dag, i alt 20 gange om året, med forskellige programpunkter og dagsorden. For at fremme det gode sammenhold tilstræbes det, at alle medlemmer kommer til møderne hver gang.

Til møderne inviteres ofte spændende eksterne foredragsholdere, hvis ikke klubben tager på virksomhedsbesøg eller andet.

Adopt. Adapt. Improve.